Oferta

BETON TOWAROWY

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE RODZAJE BETONU Z DOSTAWĄ

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206+A1:2016-12. Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x150 mm. Klasa wytrzymałości na ściskanie minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna  wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.

C8/10     C12/15     C16/20     C20/25     C25/30     C30/37     C35/45     C40/50     C45/55     C50/60

Wyróżnia się następujące klasy konsystencji (według metody opady stożka [EN 12350-2] )

Klasa Opad stożka w [mm]

S1 od 10 do 40     S2 od 50 do 90     S3 od 100 do 150     S4 od 160 do 210     S5 220>=

Dodatkowo oferujemy beton z dostawą

 • Betony wysokiej wytrzymałości (BWW): o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 MPa.
 • Lekkie betony wysokowartościowe (LBWW) to betony powstałe z użyciem kruszyw lekkich, W praktyce LBWW, gęstości od 1850 do 2000 kg/m3, uzyskują wytrzymałość na ściskanie od 50 do 90 MPa.
 • Włóknobeton wysokowartościowy – jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.
 • Betony samozagęszczające – to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają segregacji i zmniejszają ciepło hydratacji.
 • Betony kompozytowe – zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych

…oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta.

BRUKARSTWO

BRUKARSTWO

 

Brukujemy nawierzchnie o różnym przeznaczeniu i o różnych powierzchniach. Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe niezbędne do obsługi dużych powierzchni. Do budowy nawierzchni używamy kostek brukowych renomowanych producentów np. Libet, Pozbruk, Semmelrock, Ziel-Bruk. Każdą realizację wykonujemy na podstawie projektu z dokładną specyfikacją materiałową. Przed rozpoczęciem prac brukarskich rozprowadzamy niezbędną instalację elektryczną. Montujemy potrzebne przeloty np. do nawadniania oraz rozprowadzamy odwodnienia od rynien.

 

Do prac brukarskich podchodzimy z należytą starannością i zaangażowaniem analizując warunki glebowe i obciążenia bruku. Doradzamy klientowi najlepsze rozwiązania. Dokładnie wytyczamy zaprojektowany bruk i dostosowujemy założenia projektowe do aktualnej sytuacji w terenie. Budujemy nawierzchnie z poszanowaniem sztuki budowlanej.

ZAKRES NASZYCH USŁUG

 

 • układanie kostki brukowej
 • układanie kostki granitowej
 • utwardzanie terenu
 • impregnacja kostki
 • sprzedaż kostki
 • trawniki
 • kamień ozdobny

SPRZEDAŻ KRUSZYW

SPRZEDAŻ KRUSZYW

Prowadzimy sprzedaż kruszyw budowlanych na naszym placu w Gubinie. W ofercie posiadamy piaski, żwiry, kruszywo, także z  recyklingu, czarnoziem i tip. Zapewniamy transport na terenie województwa lubuskiego, lub, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy, na terenie zachodniej Polski.

Rodzaje kruszyw w ofercie

 

 • piasek (różne frakcje)
 • pospółka
 • żwiry
 • kamienie
 • kruszywo z recyklingu

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY POD FUNDAMENTY
• Wykopy pod fundamenty domów, garaży, ogrodzeń
• Wykopy pod szamba, oczyszczalnie, piwnice, baseny, studnie, itp.
• Wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne
• Wykopy pod instalacje energetyczne i gazowe

NIWELACJA TERENU
• Niwelacja i zagęszczanie terenu
• Kształtowanie terenu
• Rekultywacja terenu

PRACE ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
Dysponując ogromnym parkiem maszyn, w skład którego wchodzą między innymi różnej wielkości i mocy koparki kołowe, koparki gąsienicowe wraz ze specjalistycznym osprzętem (ego  osprzętuładowarkioraz doświadczoną załogą, jesteśmy w stanie realizować kilka dużych zleceń równolegle. koparki kołowe oraz gąsienicową do prac ziemnych wraz ze specjalistycznym osprzętem , ładowarkę, koparkę z młotem wyburzeniowym do prac rozbiórkowych, walec do zagęszczania terenu. Podstawiamy kontenery do odbioru i wywozu gruzu. Ponad to zajmujemy się także budową i naprawą dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, podjazdów, itp. Oczywiście korytowanie, odwodnienie, utwardzenie, zagęszczenie powierzchni.

WYBURZENIA

SPRZEDAŻ KRUSZYW

Prowadzimy sprzedaż kruszyw budowlanych na naszym placu w Gubinie. W ofercie posiadamy piaski, żwiry, kruszywo, także z  recyklingu, czarnoziem i tip. Zapewniamy transport na terenie województwa lubuskiego, lub, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy, na terenie zachodniej Polski.

Rodzaje kruszyw w ofercie

 

 • piasek (różne frakcje)
 • pospółka
 • żwiry
 • kamienie
 • kruszywo z recyklingu